Zajištění zápisů do KN

  • VKLAD PRÁVA DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ 

  • OZNÁMENÍ ZMĚN DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ

  • DALŠÍ LISTINY

 

 
 
 

 

 

 KONTAKT:     tel.: +420 481 621 071      e-mail:  geodeziecr@quick.cz        web: www.geodezieceskyraj.cz