GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ A DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ  INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 

DALŠÍ PRÁCE:

 • základní a podrobné vytyčení staveb
 • dokumentace skutečného provedení staveb
 • zaměření a digitální zpracování všech inženýrských sítí
 • vyhotovení podkladů pro projektanty
 • vyhotovení map velkých měřítek
 • zaměření a výpočet kubatur
 • digitální model terénu, příčné a podélné profily
 • určení polohy technologií GNSS
 • sledování posunů a deformací
 • transformace map do S-JTSK, digitalizace rastrů
 • výkon funkce odpovědného geodeta
 • poradenství v inženýrské geodézii

​Zakázky předáme vytisknuty a v elektronické podobě podle požadavků objednatele ( formáty- .dgn, .dwg, .dxf, .xls, .doc, .txt, .pdf a podobně).

 

 

 KONTAKT:     tel.: +420 481 621 071      e-mail:  geodeziecr@quick.cz        web: www.geodezieceskyraj.cz