Rozdělení pozemku

 
Chci koupit nebo prodat část pozemku (způsoby označování hranic v terénu)

Máte-li  vybraný pozemek, ze kterého chcete koupit jen část a s vlastníkem pozemku jste již předběžně dohodnuti, případně jste vlastníky pozemku, kterého chcete část prodat, budete potřebovat geometrický plán pro rozdělení pozemku. Tento geometrický plán, který Vám rádi vyhotovíme, jednoznačně určí novou hranici mezi oběma pozemky a výměru obou nově vzniklých pozemků. Tento geometrický plán bude sloužit jako nedílná součást Vaší kupní smlouvy, případně smlouvy o prodeji. Mějte na paměti, že dělit a scelovat pozemky lze pouze se souhlasem příslušného stavebního úřadu.

V případě, že kupujete část pozemku dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku, velmi Vám doporučujeme si nechat zároveň vytyčit i zbylé hranice tohoto pozemku.  

Cenu a termín zhotovení zakázky Vám určíme až po obdržení bližších údajů, které můžete vyplnit ve formuláři, nebo nás kontaktovat jinak.

 

 KONTAKT:     tel.: +420 481 621 071      e-mail:  geodeziecr@quick.cz        web: www.geodezieceskyraj.cz