Oprava GPU pozemku

 
Chci opravit hranice svých pozemků (geometrické a polohové určení)

K opravě chybného geometrického a polohového určení (GPU) Vám vyhotovíme k tomuto účelu potřebný geometrický plán pro opravu geometrického a polohového určení (GPU) pozemku v katastru. Je potřebné také doložit  prohlášení o chybném geometrickém a polohovém určení , že hranice jimi nebyly měněny, nejsou sporné a je jejich vůlí, aby tak jak byly zaměřeny, byly evidovány v katastru nemovitostí a nadále jimi respektovány. Na základě tohoto souhlasného prohlášení a vyplněním Návrh na opravu chyby v katastrálním operátu, budou do katastru nemovitostí zapsána opravená geometrická a polohová určení pozemků popřípadě i jim odpovídající opravené výměry parcel.Toto prohlášení není potřeba pokud je chyba zřejmá z předchozích výsledků zeměměřických činností.

Cenu a termín zhotovení zakázky Vám určíme až po obdržení bližších údajů, které můžete vyplnit ve formuláři, nebo nás kontaktovat jinak.

 

 KONTAKT:     tel.: +420 481 621 071      e-mail:  geodeziecr@quick.cz        web: www.geodezieceskyraj.cz