Přesnost hranic v územích s katastrální mapou v digitální formě - KMD

Je mapa v digitální podobě - KMD přesnější než analogová ("papírová")?
  • Katastrální mapa převedená do digitální podoby poskytuje oproti její analogové („papírové“) formě možnost přístupu k jejímu obsahu prostřednictvím internetu, možnost zobrazovat stav katastrální mapy k určitému datu v minulosti, propojení popisných informací katastru s katastrální mapou, bezešvé zobrazení, pohodlnou lokalizaci vybraných nemovitostí, vytváření hromadných dotazů a sestav a další výhody databázového vedení údajů. Kvalita digitálních údajů je však stále zatížena nepřesnostmi při jejich původním sběru v terénu v průběhu minulých století, a tyto původní nepřesnosti již nelze dodatečně kancelářským zpracováním odstranit. Při digitalizaci katastrální mapy tak jsou odstraněny pouze odhalené hrubé nesoulady a chyby způsobené původní obnovou nebo vedením katastrálního operátu, přesnost hranic digitalizací analogové katastrální mapy zvýšit nelze. ​​Takové hranice je možno zpřesnit tímto postupem.
  • Zpřesnění hranic všem zákazníkům doporučujeme. 
  • Více informací také naleznete v odkazu: To je můj pozemek, a ten plot zboříš.
 
Jak přesné údaje o hranicích  pozemků eviduje katastr nemovitostí v katastrálních územích s platnou katastrální mapou v digitální podobě?
  • Byla uvolněna nová verze aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí, která v grafické části v záložce "Vrstvy (viz. obrázek - níže) obsahuje možnost zapnutí barevného zvýraznění hranic parcel (v územích s katastrální mapou v digitální formě). Prostřednictvím tohoto zvýraznění je možné získat informaci o spolehlivosti údajů, které o konkrétní hranici eviduje katastrální úřad.

​Podrobnější informace jsou uvedeny v nápovědě ke grafickému klientu


Hranice parcel s vyjádřením přesnosti - KN

  • ​V katastrálních územích s katastrální mapou v digitální formě jsou po zapnutí této vrstvy hranice parcel odlišeny barevně. Díky této službě je možné získat informaci o spolehlivosti údajů, které o konkrétní hranici eviduje katastrální úřad.
  • Zeleně jsou zobrazeny hranice, o nichž v KN evidované údaje jsou dostatečně spolehlivé a není je proto potřebné dále zpřesňovat.
  • Červeně jsou zobrazovány především hranice parcel, jejichž přesnost je dána zobrazením v původní mapě z 1. poloviny 19. století, ze které platná katastrální mapa vychází. Takové hranice je možno zpřesnit tímto postupem.

 

Podrobné body s vyjádřením přesnosti - KN

  • V katastrálních územích s mapou v digitální formě je možné pomocí barevně odlišených teček zobrazit podrobné body na hranicích parcel.
  • Zeleně jsou zobrazeny podrobné body s kódem kvality 3 - právní jistota je 0,14 - 0,28m.
  • Červeně se zobrazují podrobné body s kódy kvality 4 až 8 - právní jistota je 0,26 - 2,00m.

 

 
 

 

 

 

 

 

 KONTAKT:     tel.: +420 481 621 071      e-mail:  geodeziecr@quick.cz        web: www.geodezieceskyraj.cz