Vytyčení stavby

 
Chci stavět

Pokud chcete začít stavět a neznáte přesné hranice pozemku, důrazně doporučujeme nejprve provést vytyčení hranic. Protože odstupy nové stavby od hranic pozemku, případně od sousedních staveb jsou jedním z důležitých údajů stavební dokumentace, má řádné a hlavně protokolárně předané vytyčení hranic Vašeho pozemku zásadní vliv na umístění Vaší stavby. Je vždy levnější zaplatit nejprve vytyčení hranic, než muset dodatečně řešit sousedské spory o odstupy u již hotové stavby, případně mít stavbu postavenu na cizím pozemku.

Pokud již máte hotovu projektovou dokumentaci, která by měla obsahovat situaci stavby a výkres půdorysu základů, rádi Vám vytyčíme stavbu. Stavba pro započetí výkopových prací se vyznačuje v terénu, nejlépe po skrývce ornice, všemi lomovými body půdorysu základů. O vytyčení stavby Vám vyhotovíme protokol. 

Cenu a termín zhotovení zakázky Vám určíme až po obdržení bližších údajů, které můžete vyplnit ve formuláři, nebo nás kontaktovat jinak.

 

 KONTAKT:     tel.: +420 481 621 071      e-mail:  geodeziecr@quick.cz        web: www.geodezieceskyraj.cz