GEOMETRICKÉ PLÁNY

Podle vyhlášky č. 357/2013 Sb. v platném znění se geometrický plán zhotovuje pro:

 • rozdělení pozemku
 • změnu hranice pozemku
 • vyznačení budovy a vodního díla nebo změny jejich obvodu v katastru
 • určení hranice pozemků při pozemkových úpravách
 • doplnění souboru geodetických informací o pozemek dosud evidovaný zjednodušeným způsobem, pokud se jeho hranice vytyčují o označují v terénu
 • opravu geometrického a polohového určení nemovitosti
 • upřesnění údajů o parcele podle přídělového řízení
 • průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemku
 • vymezení rozsahu věcného břemene

VYTYČENÍ HRANICE POZEMKU

DALŠÍ SLUŽBY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

 • ověřování geometrických plánů
 • digitalizace katastrálních map a jejich transformace do S-JTSK
 • poradenství

 


 

 

 

 KONTAKT:     tel.: +420 481 621 071      e-mail:  geodeziecr@quick.cz        web: www.geodezieceskyraj.cz