Označování hranic pozemků

§ 88 odst.2 katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb, ve znění vyhlášky č. 87/2017 Sb.
  • Vytyčené lomové body hranice se v terénu označí trvalým způsobem (mezníky, hřeby), pokud z protokolu o vytyčení hranice pozemků nevyplývá nesouhlas vlastníka, který je přítomný na ústním jednání, s průběhem a označením vytyčené hranice pozemků. V ostatních případech se lomové body označí dočasným způsobem, nejsou-li již označeny.

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 KONTAKT:     tel.: +420 481 621 071      e-mail:  geodeziecr@quick.cz        web: www.geodezieceskyraj.cz