Geodézie - reality

Při koupi nebo prodeji pozemku si dejte pozor na jeho výměru!

INFO:  Lze u realit věřit mapám? 

Budete kupovat nebo prodávat nemovitost? Nabízíme vytyčení nebo zpřesnění geometrického a polohového určení nemovitostí (obvodu v terénu neznatelných hranic kupovaných nebo prodávaných pozemků). Je to důležité při stavbě oplocení, nebo třeba plánujete stavět v blízkosti hranic svých pozemků rodinný dům.

 Zpřesnění hranic pozemků

Při zpřesnění hranic pozemků zajišťujeme kompletní balíček služeb: 

  • vytyčení hranice pozemků dle údajů Katastrálního úřadu
  • komunikace s vlastníky, vysvětlení problematiky zpřesnění vedoucí k nalezení shody o průběhu hranice
  • vyhotovení geometrického plánu pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků
  • sepsání souhlasného prohlášení vlastníků, ze kterého je zřejmá shoda všech vlastníků na upřesněné hranici pozemku
  • ohlášení vlastníka, na základě kterého bude změna zapsána do katastru nemovitostí

Při prodeji se cena prodávané - kupované nemovitosti obvykle počítá z výměry pozemku. Výměra pozemku, tak jak ji eviduje katastrální úřad, se však může od skutečnosti v terénu lišit i o stovky m2. Výměra není pro kastrální úřad závazný údaj. Výměru pozemku lze zpřesnit pouze geometrickým plánem. Pokud chcete mít jistotu ohledně výměry a tím i ceny pozemku a jeho polohy, využijte našich služeb ještě před nákupem pozemku.

 

 

 KONTAKT:     tel.: +420 481 621 071      e-mail:  geodeziecr@quick.cz        web: www.geodezieceskyraj.cz