Nabídka pro stavebníky!

Komplexní geodetické práce při stavbě

 Čtyři  návštěvy geodeta pro Váš klid! 

Potřebujete geodetické práce ihnedNapište nám hned nebo vyplňte formulář.

STAVBA RODINNÉHO DOMU (dále jen RD) si v určitých fázích (počátek, průběh a dokončení) žádá služeb geodeta, který může níže uvedené práce jako jediný oprávněný vykonávat (v souladu se stavebním zákonem). Pro investora rodinného domu můžeme zajistit :

  • vytyčení (nejlépe zpřesnění) a ověření hranic pozemku (doporučujeme pro dodržení minimální vzdálenosti stavby dle projektu od neznatelných hranic pozemků – obrana proti možnému zastavení stavby stavebním úřadem z podnětu souseda, dále doporučujeme vytyčit (nejlépe zpřesnit) obvod neznatelných hranic pozemků v místě budoucí stavby oplocení)
  • zaměření podkladů pro projekt stavby (pro umístění stavby potřebuje projektant polohopisné a výškopisné zaměření pozemku, které obsahuje informace o sklonu pozemku, jak je porostlý zelení, jestli jsou na pozemku budovy, kde probíhají nadzemní a podzemní vedení inženýrských sítí s vyznačením  průběhu hranic pozemků z aktuální katastrální mapy)
  • vytyčení RD a přípojek inženýrských sítí v terénu dle projektové dokumentace stavby (vytyčení stavby a vyhotovení protokolu o vytyčení stavby dle projektové dokumentace stavby  pro kolaudaci RD)
  • dokumentaci skutečného provedení přípojek inženýrských sítí (zaměření skutečného stavu přípojek inženýrských sítí a vyhotovení dokumentace pro kolaudaci RD)
  • geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku (přípojky sítí vedené k RD přes cizí pozemky, zajištění přístupu k RD)
  • geometrický plán pro vyznačení dokončené budovy (ke kolaudaci dokončeného RD)

 KONTAKT:     tel.: +420 481 621 071      e-mail:  geodeziecr@quick.cz        web: www.geodezieceskyraj.cz