Geodetické práce

Provádíme zeměměřické činnosti (§ 3 zákona č. 200/1994 Sb., v platném znění ) v rozsahu úředního oprávnění, podle písm. a), b) a písm. c) § 13 zákona č. 200/1994 Sb., v platném znění.

Katastr nemovitostí

 • geometrické plány pro rozdělení pozemku, změna hranice pozemku, vyznačení budovy ( pro kolaudaci nebo pro úvěr), pro vyznačení věcného břemene, průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemku
 • vytyčování hranic pozemků
 • prověření stavu Vašich nemovitostí a uvedení nepřesností údajů do souladu se skutečností
 • ověřování kopií geometrických plánů
 • geodetické práce pro pozemkové úpravy
 • dále poskytujeme poradenství v oblasti katastru nemovitostí

​Inženýrská geodézie

 • mapové podklady pro zpracování projektů - polohopisné a výškopisné zaměření dané lokality, digitalizace stávajících podkladů
 • budování bodových polí - tvorba a údržba bodového pole stavby, připojování metodou GNSS
 • vytyčování stavebních objektů - podrobné vytyčovací práce v průběhu stavby
 • zaměřování podzemních a nadzemních vedení inženýrských sítí - zpracování dle směrnic správců sítí
 • zaměření skutečného provedení stavby a vyhotovení dokumentace (DSPS)
 • podélné a příčné profily
 • základní mapy závodů
 • kopletní digitální zpracování zakázek - výstupy ve formátech DWG, DXF, DGN atd.

 KONTAKT:     tel.: +420 481 621 071      e-mail:  geodeziecr@quick.cz        web: www.geodezieceskyraj.cz