Kdy je potřeba GEODET?

  • Vždy při výkonu zeměměřické činnosti pro účely vyznačení změn v katastru nemovitostí ( zpřesnění geometrického a polohového určení pozemků, vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku, rozdělení pozemku, vyznačení budovy, vytyčení hranic pozemků, oprava GPU pozemku).
  • Vždy při výkonu zeměměřické činnosti v oblasti projektování staveb, realizace staveb a dokumentace skutečného provedení staveb jako podkladů pro rozhodování stavebních úřadů.  

Důležité odkazy při plánování stavby na hranici pozemku ( oplocení, chodník, komunikace), nebo v blízkosti hranic pozemků ( RD, ostatní stavby):

Stanovisko ČUZK k problematice přesnosti GPÚ v nepřesných KMD a možnost řešení 
Stanovisko ČUZK k nesouladům v dokumentech a možnosti řešení - "nesedí" zaměřená skutečnost provedené stavby s pokreslením katastrální mapy digitalizované (KMD)

 KONTAKT:     tel.: +420 481 621 071      e-mail:  geodeziecr@quick.cz        web: www.geodezieceskyraj.cz