Orientační ceník / Termín zhotovení

Veškeré ceny jsou smluvní, cena zakázky se tvoří podle:

 • lokality  - druhu platné katastrální mapy v daném katastrálním území (DKM, KMD, grafická)
 • vzdálenosti od Turnova nebo Semil
 • konfigurace terénu, přístupnosti, přehlednosti, případných porostech
 • dostupných podkladech v katastru nemovitostí
 • situace, zda nová hranice v GP navazuje na dosavadní znatelnou nebo neznatelnou hranici
 • počtu výjezdů měřické skupiny (většinou 1 -  2) 

Pro Vaši orientaci uvádíme základní ceny vybraných prací:

KATASTR NEMOVITOSTÍ
Poradenství ZDARMA!
GEOMETRICKÝ PLÁN pro: (1MJ=100m, každá další +2800,-Kč)
vyznačení budovy, změna obvodu budovy od 7500,-Kč
rozdělení pozemku, změna hranice pozemku  od 7500,-Kč
rozdělení pozemku, změna hranice včetně zpřesnění GPU pozemku se SP od 9500,-Kč
vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku od 6000,-Kč
průběh vytyčené hranice pozemku se SP* (v terénu je hranice neznatelná, předchází vytyčení) od 9500,-Kč
průběh vlastníky upřesněné hranice pozemku se SP (v terénu je hranice znatelná - mezníky..) od 8000,-Kč
oprava GPU pozemku se SP  od 8000,-Kč
GPU - geometrické a polohové určení pozemků (soubor číselných nebo grafických údajů katastru o tvaru, rozměru a poloze pozemků ve vztahu k sousedním nemovitostem), přesnost GPU je dána střední souřadnicovou chybou mxy± 0,14 m, nebo většinou ± 1,00 m, odpovídající mezní polohová chyba je ± 0,40 m (určený kód kvality bodu 3), nebo většinou ± 2,83 m (určený kód kvality bodu 8).
SP - souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků
VYTYČENÍ HRANICE POZEMKU : (1MJ=100m, každá další +2800,-Kč)
bez zpřesnění GPU pozemku (s přesností podle dosavadních údajů katastru o jeho GPU)  od 7500,-Kč
je požadováno zpřesnit GPU pozemku* (do katastru se zapíší NOVÉ přesné údaje o jeho GPU) od 9500,-Kč
 
INFORMATIVNÍ OZNAČENÍ HRANICE POZEMKU : (1MJ=100m, každá další +1800,-Kč)
bez vytyčovacího protokolu (pouze informativní, nepředává se okolním vlastníhům, dle předpisů se nejedná o výsledek zeměměřických činností podle katastru) od 6000,-Kč
INŽENÝRSKÁ GEODÉZIE
mapový podklad (pro projekt)   od 5500,-Kč
vytyčení stavby (dle projektu) 1MJ=stavba od 5600,-Kč
zaměření inženýrských sítí 1MJ=100m od 2800,-Kč
zaměření skutečného provedení stavby   od 5000,-Kč

Cenu zakázky Vám určíme až po obdržení bližších údajů, které můžete vyplnit ve formuláři, nebo nás  kontaktovat jinak.

TERMÍN zhotovení zakázky (cca 4 - 21 dní) závisí na:

 • druhu prací, rozsahu a složitosti zakázky
 • u prací pro účely katastru nemovitostí na mapovém podkladu (DKM, KMD, grafická)
 • lhůtě vyřízení žádosti o potvrzení GEOMETRICKÉHO PLÁNU katastrálním pracovištěm (cca 2-10 dní)
 • OBECNĚ DO 24 HODIN PO OBJEDNÁNÍ ZAČÍNÁME ZAKÁZKU ZPRACOVÁVAT

V rámci zlepšování našich služeb spouštíme nabídku na expresní zaměření dokončených i rozestavěných budov a věcných břemen do 1 - 3 dnů od obdržení závazné objednávky. Ihned po zaměření budovy či věcného břemene bude následovat vyhotovení geometrického plánu (1 den) a odeslání žádosti o potvrzení Katastrálním pracovištěm (aktuálně 2 - 3 dny). V současné době tedy od nás můžete dostat potvrzený geometrický plán v nejkratší možné době 4 - 7 dnů za běžnou cenu! Tento termín Vám zaručíme jen pokud budova leží uvnitř pozemku.

​Termín zhotovení ostatních zakázek Vám určíme až po obdržení bližších údajů, které můžete vyplnit ve formuláři, nebo nás kontaktovat jinak.

​Vlastní vyhotovení zakázky má určitý postup zpracování, který nelze obejít. Vždy se musí postupovat dle platných předpisů:

 1. příprava podkladů (katastrální pracoviště)
 2. zaměření změny v terénu
 3. příprava zakázky na PC k vytyčení + pozvání vlastníků k vytyčení ( min. 3 pracovní dny + 7 dní dopředu)
 4. vytyčení zakázky v terénu
 5. zpracování zakázky (geometrický plán, vytyčovací náčrt)
 6. vyřízení žádosti o potvrzení geometrického plánu katastrálním pracovištěm
 7. předání zakázky zákazníkovi ​

 


 

 

 

 KONTAKT:     tel.: +420 481 621 071      e-mail:  geodeziecr@quick.cz        web: www.geodezieceskyraj.cz