Zaměření přípojky

 
Geodetické zaměření a digitální zpracování inženýrských sítí 
Ke kolaudačnímu řízení budete potřebovat také dokumentaci inženýrských sítí. Díky přesnému zaměření zachováváme možnost budoucího vyhledání sítí bez rizika jejich poškození. 
U novostavby se vyhotovuje dokumentace, která obsahuje zaměření skutečného provedení sítí s náčrtem, seznamem souřadnic a s technickou zprávou. Tato zpráva se přikládá při kolaudačním řízení. Nejdříve se vytyčí lomové body vedení dle projektové dokumentace, dále se provede výkop, pokládka kabelů a na závěr se zaměřuje reálná poloha vedení. 
 
Cenu a termín zhotovení zakázky Vám určíme až po obdržení bližších údajů, které můžete vyplnit ve formuláři, nebo nás kontaktovat jinak.

 

 KONTAKT:     tel.: +420 481 621 071      e-mail:  geodeziecr@quick.cz        web: www.geodezieceskyraj.cz