Zpřesnění geometrického a polohového určení pozemků

 • Potřebujete si ověřit, jak  přesné údaje o poloze lomových bodů hranic Vašich pozemků katastr nemovitostí aktuálně obsahuje?
 • Proběhla už ve Vašem katastrálním území digitalizace katastrální mapy (KMD)? Pokud ano, doporučujeme Vám si nechat u nás ověřit , jak se posunuly hranice Vašich pozemků (řádově až o několik m v porovnání se skutečností, bez ohledu na to, jestli máte na hranicích Vašich pozemků postaven plot, nebo stabilizovány mezníky).
 • Zpřesnění hranic všem zákazníkům doporučujeme. 
  Více informací také naleznete v odkazu: To je můj pozemek, a ten plot zboříš.
   

​Přesnost katastrální mapy digitalizované (KMD) -

Kontaktujte nás, my Vám tuto informaci ověříme a pomůžeme problém vyřešit

INFO: Zpřesnění geometrického a polohového určení pozemků

Při zpřesnění hranic pozemků zajišťujeme kompletní balíček služeb:

 • vytyčení hranice pozemků dle platných údajů katastrálního úřadu
 • komunikace s vlastníky, vysvětlení problematiky zpřesnění vedoucí k nalezení shody o průběhu hranice
 • vyhotovení geometrického plánu pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků
 • sepsání souhlasného prohlášení vlastníků, ze kterého je zřejmá shoda všech vlastníků na upřesněné hranici pozemku
 • ohlášení vlastníka, na základě kterého bude změna zapsána do katastru nemovitostí

 

 

 

 KONTAKT:     tel.: +420 481 621 071      e-mail:  geodeziecr@quick.cz        web: www.geodezieceskyraj.cz